Hier de veelgestelde vragen over C-BiLLT.

Algemeen

Voor wie is de C-BILLT geschikt?

De C-BiLLT is specifiek ontwikkeld voor niet of nauwelijks sprekende kinderen, (jong) volwassenen maar ook volwassene met (ernstige) motorische beperkingen a.g.v. van cerebrale parese, maar is ook geschikt voor andere diagnose groepen waarbij sprake is van motorische beperkingen en syndromale aandoeningen zoals Rett, Angelman en Down Syndroom.

Wat meet de C-BiLLT nu precies?

De C-BILLT brengt het begrip van gesproken taal in kaart. Wat begrijpt een kind, (jong) volwassene die niet of nauwelijks kan spreken van de taal die in zijn omgeving wordt gesproken.

Kan iedereen de C- BiLLT afnemen?

Nee, de afname van de C-BiLLT is voorbehouden aan professionals met een achtergrond in testdiagnostiek, (neuro)psychologie, pedagogiek en logopedie.

Kan ik kinderen ouder dan 12 jaar testen?

Vanzelfsprekend kan de test ook bij oudere kinderen en jong volwassene worden afgenomen wanneer er sprake is van verstandelijke beperkingen of wanneer deze worden vermoed. Testresultaten voor kinderen tot 7;0 jaar worden weergegeven in percentiel scores en zijn gerelateerd aan de Testscoreliniaal. Testresultaten voor oudere kinderen (en jong volwassene) worden uitgedrukt in leeftijdsequivalenten.

Kan ik ook bij een blind kind de test afnemen?

De afbeeldingen van de items van de test hebben een duidelijk contrast en zijn in samenwerking met Visio ontwikkeld. Kinderen met milde cerebrale visusstoornissen kunnen doorgaans goed met de C-BiLLT worden getest. De test is niet geschikt voor kinderen met ernstige visusstoornissen of voor kinderen die blind zijn.

C-BiLLT assessment

Hoe kan ik de C- BiLLT aanschaffen?

Om de C-BiLLT af te kunnen nemen moet er eerst een training worden gevolgd. Na het volgen van de training ontvangt de deelnemer een persoonlijke inlogcode die toegang geeft tot de testomgeving van de C-BiLLT.

Welke hardware heb ik nodig voor de afname?

Zie link naar overzicht hardware.

Welke verschillende aanwijsmethode heeft de C-BILLT?

De C-BiLLT is een test die zo ontwikkeld is, dat er een niet tot nauwelijks motorische handeling van het kind wordt gevraagd om tot betrouwbare bepaling van taalbegrip te komen. De verschillende bedieningsmogelijkheden van de C-BiLLT zijn:
• blikrichting,
• oogbesturing,
• touchscreen te bedienen met elk lichaamsdeel,
• rolstoelhoofdbediening en
• speciale knoppen die met elk lichaamsdeel zijn te bedienen

Hoe worden de resultaten op de test berekend?

De afname berekent automatisch een totaalscore weergegeven op een PDF scoreformulier dat kan worden opgeslagen in het medisch dossier of eventueel kan worden geprint.Testresultaten voor kinderen tot 7;0 jaar worden weergegeven in percentiel scores en zijn gerelateerd aan de Testscoreliniaal. Testresultaten voor oudere kinderen (en jong volwassene) worden uitgedrukt in leeftijdsequivalenten.

Hoe kan ik de C-BiLLT beschikbaar maken voor mijn werkomgeving?

De C-BiLLT wordt online afgenomen en werkt het beste op een stand-alone computer met directe verbinding met internet. Wanneer er een sterke WIFI verbinding is, is het ook mogelijk om de C-BiLLT met een laptop (verbonden aan het Touchscreen!!) af te nemen.
Zie materialenlijst voor aanschaf van de C-BiLLT.

Extra

Is de C-BILLT ook in andere talen te verkrijgen?

De C-BiLLT is al in een aantal verschillende talen vertaald. In verschillende landen lopen pilots voor de validatie en betrouwbaarheid van de C-BiLLT in dat land. Zie de rubriek C-BiLLT translations op de homepagina voor meer informatie.

Waarom moet je eerst een training volgen?

Vanwege de specifieke aansluitingen en applicaties van de verschillende aanwijsmethoden van de C-BiLLT en om een juiste gestandaardiseerde afname te garanderen is het noodzakelijk om een training te volgen die u in staat stelt de juiste testprocedure toe te passen.

 

 

Heb je nog andere vragen? Neem contact op.