Sponsoren

Sponsoren C-BiLLT

Computer-Based instrument for Low motor Language Testing

Phelps stichting

De hoofdsponsor van de ontwikkeling en implementatie van de C-BiLLT is de Phelps stichting. Dankzij hun financiële steun kon het promotie onderzoek van Joke Geytenbeek op het C-BiLLT project in 2009 starten en werd de implementatie van de C-BiLLT in Nederland gerealiseerd.

De Phelps Stichting wil de kwaliteit van leven bevorderen van alle mensen die lijden aan spasticiteit als gevolg van een aangeboren hersenbeschadiging. 


De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spasticiteit, de verbetering van behandelmethoden en de mogelijke preventie van spasticiteit. Tevens steunen zij voorzieningen en projecten die bijdragen aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van spastici.

phelps-stichting.nl

Jack Rabbit

De software in de vorm van 2 laptops werd mogelijk gemaakt door de Jack Rabbit foundation.

jackrabbit.nl

Rotary Goes

De eerste ontwikkeling van de hardware van de C-BiLLT in de vorm van een pilot studie werd mogelijk gemaakt door de financiering van de Rotary club uit Goes.

www.rotary.nl/goes

Sponsoren vervolgonderzoek

Sponsoren vervolgonderzoek C-BiLLT en taalbegripsontwikkeling bij kinderen met cerebrale parese

Phelps stichting

CPCaLL staat voor Cerebral Palsy – Communication and Language Learning (Cerebrale Parese – Communicatie en Taal Leren). Het onderzoek volgt de taalbegripsontwikkeling van kinderen met CP en de factoren die dit bepalen. Mede dankzij de Phelps-stichting, het Johanna Kinderfonds, Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en HandicapNL kon dit longitudinale onderzoek van 4 jaar in 2017 van start gaan.

phelps-stichting.nl

JKF Kinderfonds

Het JKF Kinderfonds zet zich al sinds 1900 vanuit Arnhem in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek. 

jkf-kinderfonds.nl

KFA

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) richt zich op het verbeteren van voorzieningen en het stimuleren van vernieuwing en onderzoek ten behoeve van kinderen en eventueel volwassenen met lichamelijke beperkingen in de regio Rotterdam. 

kinderfondsadriaan.nl

HandicapNL

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een handicap. Hoewel vaak wordt gedacht dat de overheid het allemaal wel regelt voor deze doelgroep, verliezen zij nog altijd véél meer levenskwaliteit dan nodig. Zo is maar liefst één op de twee jongeren met een handicap eenzaam, leeft bijna een kwart van de mensen met een handicap in armoede, krijgt 60% van de ouders van een gehandicapt kind een burn-out en zijn mensen met een handicap zes keer zo vaak werkeloos. 

handicap.nl