Doel communicatiespreekuur

Multidisciplinair spreekuur voor (vroeg) diagnostiek en indicatiestelling van begrip van gesproken taal bij zeer moeizaam of niet-sprekende kinderen met ernstige cerebrale parese. Ook kinderen die zeer moeizaam of niet spreken en motorisch beperkt zijn vanwege ander onderliggend neurologisch lijden zijn welkom op het spreekuur.

Product van het spreekuur

  • Evaluatie van het begrip van gesproken taal van het kind met de C-BiLLT.
  • Classificatie GMFCS, MACS, CFCS, VSS.
  • Indicatiestelling en advies ten aanzien van begeleiding en behandeling van communicatie en communicatiehulpmiddelen (OC).

Verwijzing

Interne en externe verwijzing via kinderneuroloog, kinderarts, AVG arts, revalidatiearts, logopedist en/of psycholoog, orthopedagoog.

Aanmelding

Schriftelijke aanmelding bij Amsterdamumc, Locatie VUMC, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Rec. B.
t.a.v. dr. A.I. Buizer o.v.v. communicatiespreekuur
Postbus 7057 1007 MB Amsterdam of via email naar revazorg@vumc.nl o.v.v. communicatiespreekuur

Doel communicatiespreekuur

Multidisciplinair spreekuur voor (vroeg) diagnostiek en indicatiestelling van begrip van gesproken taal bij zeer moeizaam of niet-sprekende kinderen met ernstige cerebrale parese. Ook kinderen die zeer moeizaam of niet spreken en motorisch beperkt zijn vanwege ander onderliggend neurologisch lijden zijn welkom op het spreekuur.

Product van het spreekuur

  • Evaluatie van het begrip van gesproken taal van het kind met de C-BiLLT.
  • Classificatie GMFCS, MACS, CFCS, VSS.
  • Indicatiestelling en advies ten aanzien van begeleiding en behandeling van communicatie en communicatiehulpmiddelen (OC).

Verwijzing

Interne en externe verwijzing via kinderneuroloog, kinderarts, AVG arts, revalidatiearts, logopedist en/of psycholoog, orthopedagoog.

Aanmelding

Schriftelijke aanmelding bij Amsterdamumc, Locatie VUMC, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Rec. B.
t.a.v. dr. A.I. Buizer o.v.v. communicatiespreekuur
Postbus 7057 1007 MB Amsterdam of via email naar revazorg@vumc.nl o.v.v. communicatiespreekuur