Sinds augustus 2017 is het CP-CaLL project gestart.

CPCaLL staat voor Cerebral Palsy – Communication and Language Learning (Cerebrale Parese – Communicatie en Taal Leren).
Het onderzoek volgt de taalbegripsontwikkeling van kinderen met CP en de factoren die dit bepalen.
Met dit onderzoek hopen we antwoorden te krijgen op:

 • hoe de ontwikkeling van het taalbegrip van kinderen met CP verloopt.
 • wat de invloed kan zijn van het gebruik  van ondersteunde communicatiemiddelen  op de taalbegripsontwikkeling.
 • hoe de taalbegripsontwikkeling verloopt in vergelijking met de motorische ontwikkeling van een kind met CP.
 • wat de beste methode zou kunnen zijn om het taalbegrip van kinderen met CP te stimuleren.

In totaal doen er door heel Nederland 210 kinderen met CP  aan het onderzoek mee.

Dit zijn:

 • Kinderen met een CP in de leeftijd van 1;6 jaar t/m 11 jaar.
 • Kinderen waarvan minimaal één ouder/verzorger vloeiend Nederlands spreekt.
 • Zowel kinderen die (los) lopen, als kinderen die lopen met een hulpmiddel of (nog) niet kunnen lopen.
 • Zowel kinderen die praten, als kinderen die (nog) niet, niet duidelijk of een beetje praten.

Kinderen die helaas niet mee kunnen doen:

 • Kinderen met ernstige gehoorstoornissen en/of cerebrale visusstoornissen (CVI) of   corticale blindheid.

Resultaten

Deelname aan het onderzoek is inmiddels gesloten. Eindresultaten worden begin 2022 verwacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
drs. Emma Vaillant, onderzoeker (e.vaillant@amsterdamumc.nl)      of
dr. Joke Geytenbeek, projectleider (J.geytenbeek@amsterdamumc.nl)


  * = Verplicht