De ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLTĀ is uitgebreid beschreven in wetenschappelijke publicaties. Voor een overzicht van deze artikelen klikt u hier.