C-BiLLT cursus

Het Cerebrale Parese expertisecentrum van het AmsterdamUMC organiseert een twee daagse training die zich richt op evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen met (ernstige) motorische beperkingen, o.a. als gevolg van Cerebrale Parese (CP), vanuit neuro(psycho)logisch en taalwetenschappelijk perspectief. De training biedt inzicht in de verschillende oorzaken en typen van CP en in wat inmiddels bekend is over taalbegrip en cognitie. Tevens leert u over de afname en  interpretatie van de C-BiLLT.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals (logopedisten, psychologen, orthopedagogen, diagnostisch medewerkers) die zich bezig houden met (ontwikkelings)diagnostiek bij kinderen (1;6 – 18 jaar) met een motorische dan wel meervoudig complexe handicap.

Inhoud van de training

Op de eerste trainingsdag wordt informatie gegeven en de theorie behandeld over oorzaken en gevolgen van CP. Tevens zullen de classificatiesystemen besproken worden die wereldwijd gebruikt worden om de verschillende verschijningsvormen van CP en de bijbehorende beperkingen in mobiliteit (GMFCS), handvaardigheid (MACS), communicatie (CFCS) en spraak (VSS) te onderscheiden.
Vervolgens wordt de theoretische en psychometrische achtergrond van de C-BiLLT besproken. U wordt wegwijs gemaakt in juiste hantering van de normgegevens en interpretatie van de resultaten. Aan de hand van real live afname bij een kind met CP maakt u kennis met de testprocedures en de eventuele moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. Vervolgens krijgt u training en gelegenheid zelf te oefenen met de C-BiLLT en aansluitingen en applicaties. Na de eerste bijeenkomst ontvangt iedere cursist een persoongebonden inlogcode die toegang verschaft tot afname van de C-BiLLT via deze site.
Ongeveer acht weken later vindt de tweede trainingsdag plaats. Deze terugkomdag staat in het teken van opfissing van de theorie, uitwisselen en bespreken van eerste eigen ervaringen aan de hand van (door de cursist zelfgemaakt) videomateriaal en interpretatie van de testresultaten op de C-BiLLT.

Deelnemers en locatie

Maximaal 12 deelnemers per groep.
Duur: 2 dagen
Dag 1: 9.30- 16.30 uur
Dag 2: terugkomdag na +/- 8 weken , 09:30 – 14:30 uur
Locatie: AmsterdamUMC, locatie VUMC, polikliniek Receptie A, -1 Lorentzaal
Accreditatie: De cursus heeft een studiebelasting van 15,5 uur, waarvan 13 contacturen en 2,5 uur zelfstudie. Na het bijwonen van beide cursusdagen en het invullen van het evaluatieformulier (online) ontvangt u een certificaat en worden uw accreditatiepunten (15,5 punten) in het ADAP register bijgeschreven.

Kosten

€550,- per persoon, inclusief cursusdagen en gebruik van de test

Trainers

Dr. J. Geytenbeek, logopedist/logopediewetenschapper, ontwikkelaar C-BiLLT
Dr. K.J. Oostrom, klinisch neuropsycholoog, ontwikkelaar C-BiLLT

Doelstelling

Na afloop van de training bent u in staat de C-BiLLT af te nemen bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen met een ernstige motorische dan wel meervoudige beperking. U heeft kennis gemaakt met het gebruik en de mogelijkheden van de website van de C-BiLLT, inclusief de testafname.  U bent in staat om een gefundeerde uitspraak te doen over het begrip van gesproken taal – en deze te relateren aan de neurologische achtergrond van het kind. U ontvangt een persoongebonden inlogcode die u in staat stelt de C-BiLLT testafname onbeperkt te activeren via de testomgeving van de website.

 

Gebruik onderstaande link voor aanmelden cursus.

Datum cursusdagen 2022

21 januari (dag 1) en 18 maart (dag 2) (volgeboekt)

Cursus najaar: 

9 september (dag 1) en 4 november (dag 2) (volgeboekt !)

Datum cursusdagen 2023

Cursus voorjaar: 

20 januari (dag 1) en 17 maart (volgeboekt)

Cursus najaar: 

8 of 15 september (dag 1)  en 3 of 10 november (dag 2) (definitieve data bekend na zomervakantie), aanmelden al mogelijk 

Aanmelden