De C-BiLLT is ontwikkeld voor niet of nauwelijks sprekende kinderen met (ernstige) motorische beperkingen, bij voorbeeld als gevolg van cerebrale parese.
De C-BiLLT is genormeerd voor kinderen in de leeftijd van 1;6 tot 7;0 jaar. De test is ook geschikt voor oudere kinderen of (jong) volwassene met een meervoudige beperking. Testresultaten voor kinderen tot 7;0 jaar worden weergegeven in percentiel scores en zijn gerelateerd aan de Testscoreliniaal. Testresultaten voor oudere kinderen worden uitgedrukt in leeftijdsequivalenten.